dota experts forum i vs you
 • ekenek ne demek
 • bahtsız ne demek
 • umursamak ne demek
 • oportünist ne demek
 • nakkarhane ne demek
 • lahut ne demek
 • verese ne demek
 • eylem ne demek
 • artrit ne demek
 • gargar ne demek
 • yezit ne demek
 • sagu ne demek
 • jant ne demek
 • zincir ne demek
 • halkoyu ne demek
 • n vitro fertilizasyon ne demek
 • furya ne demek
 • galvanoplasti ne demek
 • jikle ne demek
 • salsa ne demek
 • omurga ne demek
 • mandapost ne demek
 • hakiki ne demek
 • cavlamak ne demek
 • ekler ne demek
 • lahuti ne demek
 • netameli ne demek
 • orlon ne demek
 • recep ne demek
 • bohem ne demek
 • salya ne demek
 • uhrevilik ne demek
 • egemenlik ne demek
 • geodezi ne demek
 • abstraksiyonist ne demek
 • dedüksiyon ne demek
 • sanki ne demek
 • yay ne demek
 • maden gazı ne demek
 • liberalizm ne demek
 • harman ne demek
 • hacıyatmaz ne demek
 • ulam ne demek
 • aglütinin ne demek
 • suhuf ne demek
 • tamzara ne demek
 • libido ne demek
 • internet ne demek
 • denli ne demek
 • mağfur ne demek
 • fosil ne demek
 • tabaklama ne demek
 • usturmaça ne demek
 • kalbur ne demek
 • lafazanlık ne demek
 • kambur ne demek
 • ladeslenmek ne demek
 • mafevk ne demek
 • faşist ne demek
 • odun kömürü ne demek
 • gazojen ne demek
 • büyük ne demek
 • anjiyoloji ne demek
 • objektivist ne demek
 • vakit ne demek
 • balistik ne demek
 • bencil ne demek
 • disk ne demek
 • tamim ne demek
 • yokuş ne demek
 • yemlemek ne demek
 • elgin ne demek
 • lappadak ne demek
 • kaynak ne demek
 • saparna ne demek
 • mesih ne demek
 • endike ne demek
 • otogar ne demek
 • avokado ne demek
 • yaba ne demek
 • mahra ne demek
 • olgu ne demek
 • tahmil ne demek
 • erkan ne demek
 • ciğerpare ne demek
 • kanal ne demek
 • duvak ne demek
 • Kelimemiz
  yolsuz
  yolsuz Ne Demek?

  Yolu olmayan. - sıfat

  Yavaş giden (taşıt).

  Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız.

  Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan.

  Parasız, züğürt.

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız.

  F. R. Atay

  Bu gemi yolsuzdur.

  Kaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi.

  R. H. Karay

  Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı.

  M. Ş. Esendal

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  yolsuz Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  yolsuz Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  yolsuz Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  yolsuz Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  yolsuz Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  yolsuz Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  yolsuz Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi